Fotogalerie

Archiv fotogalerie – rok 2018

 

Prezentace MAP na konferenci MŠMT / 7.2.2019

7.2.2019 / Prezentace MAP na konferenci MŠMT

 

Seminář Líný učitel / 5.4.2019

5.4.2019 / Seminář Líný učitel

 

11.04.2019 / Seminář Ochrana zdraví se zaměřením na pedagogy, Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D.

 

25.04.2019 / Adolescence – norma a poruchy, MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

 

24.05.2019 / Workshop pro zřizovatele – strategické řízení v oblasti vzdělávání, Ing. Sylva Sládečková

 

27.05.2019 / Workshop – Podpora technického vzdělávání, lektoři SVČ Ostrčilova, Ostrava – Moravská Ostrava

 

27.05.2019 / Workshop – Podpora technického vzdělávání, lektoři SVČ Ostrčilova, Ostrava – Moravská Ostrava

 

28.08.2019 / Seminář České školní inspekce (čtenářská a matematická gramotnost), PhDr. Hana Slaná

 

23.10.2019 / Seminář pro pracovníky školních knihoven

 

24.10.2019 / Radikální změny ve financování škol – Phmax, JUDr. Hana Poláková

 

Dlouhodobá aktivita / Šachy pro nejmenší, Mgr. Tatsiana Bahatka, více informací zde.

 

Dlouhodobá aktivita / Polytechnické vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava, více informací zde.