Výzvy a podpory měst a obcí v ORP Ostrava

NEW!!! Vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2023/2024 (podávání projektů od 17.04.2023 00:01 do 28.04.2023 23:59)

OZO rozdělí milion korun na zelené projekty (podávání projektů do 28.02.2023)

Výzva SMO – MOb MOaP na rok 2023 (podávání projektů od 20. do 31. ledna 2023)

Výzva SMO – MOb Poruba (listopad 2022)

Dotační programy statutárního města Ostravy v oblasti školství a vzdělávání

Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023

Výzva na podporu kariérového poradenství

Další programy a výzvy města Ostravy s přesahem do oblasti vzdělávání

Dotační program – ostatní obce a města v ORP Ostrava

Dotace – Město Šenov

Dotace – město Vratimov (zásady, formulář pod nadpisem Sekretariát)