Výzvy a podpory měst a obcí v ORP Ostrava

Dotační programy statutárního města Ostravy

Dotační programy v oblasti školství

Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby jsou uvedeny u každého dotačního programu.

 

Transfery v oblasti prevence kriminality

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Pavelec, T +420 599 443 875, E tpavelec@ostrava.cz

 

Program na podporu školství (uzávěrka žádostí 16.10.2020):

 

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu (uzávěrka žádostí 16.10.2020):

 

Výběrové řízení na podporu digitální výuky v roce 2020 (uzávěrka přihlášek do 18.09.2020):

 

Výzva na podporu kariérového poradenství (uzávěrka přihlášek 16.10.2020):

close