Výzvy a podpory EU a ministerstev ČR

Fondy EHP a Norska – program Zdraví

 

Výzva MŽP č. 1/2020: Národní síť EVVO, podávání žádostí od 01.07.2020 do 30.10.2020

  • detail výzvy ZDE

 

NPŽP – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

 

Euroregion Silesia – přeshraniční spolupráce CZ/PL

 


 

Šablony II

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!

  • Odkaz na aktualitu na stránkách OP VVV zde.

 

Novinky ze šablon – shrnutí za období 01-05/2020

 

Prodloužení projektů z důvodu uzavření škol a školských zařízení – tabulky pro výpočet možného prodloužení projektu:

 

Webináře projektu SRP k Jak na první ZoR a Monitorovací indikátory v šablonách (schváleny ŘO OPVVV):

 

NEW!!! Aktualizované Stanovisko MŠMT – Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon II a III v době koronaviru

 

Metodický dopis k projektům OP VVV a čtvrtý speciál NPI ČR pro podporu výuky na dálku

 

Aktualizace podmínek výzev Šablony II

 


 

Šablony III

Na webu OP VVV byly zveřejněny dokumenty k realizaci projektů v rámci této výzvy – přílohy ke zprávám o realizaci, vč. kalkulačky indikátorůkalkulačka indikátorů ke změně aktivit, vč. příručky k provádění změn v IS KP14+. Dokumenty naleznete ZDE.

 

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!

  • Odkaz na aktualitu na stránkách OP VVV zde.

 

Inspiromat 11 projektu SRP pro přípravu a realizaci projektů

 

Záznam webináře 28. 5. 2020, 13.00 – Šablony III – Průvodce celou výzvou – Radka Krčková

  • odkaz na záznam ZDE

 

OP VVV – Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

 

Norské fondy

close