Výzvy a podpory EU a ministerstev ČR

NEW!!! Byla zveřejněna výzva z OP ST – Konektivita škol v MSK (10.02.2023)

Aktuální dotační výzvy a podpory 16.12.2022

Aktuální výzvy a podpory 04.11.2022

Aktuální výzvy a podpory – 16.09.2022

Aktuální výzvy a podpory – 15.07.2022

Dne 01.7.2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost byl dne 12.07.2022 mj. schválen harmonogram výzev pro rok 2022. První výzvy budou vyhlášeny již v průběhu letních prázdnin – podrobnější informace naleznete ZDE.


Česká spořitelna vyhlásila grantové řízení na podporu dětí z Ukrajiny:

  • do 31.7.2022 je nutné vyplnit stručný projektový záměr, granty se udělují na dobu jednoho roku
  • minimální výše je 3 miliony korun
  • nejvýš může jeden žadatel získat příspěvek 10 milionů korun
  • přihlašované projekty by měly sledovat následující cíle: posílení odborných kapacit českých škol, aby úspěšně zvládly zapojení ukrajinských dětí, podpora zapojení ukrajinských i českých dětí do společných aktivit (akce pořádané školou, volnočasové aktivity mimo školu), rozvoj příležitostí pro systémové změny v oblasti rovných šancí ve vzdělávání ve vztahu k příchodu ukrajinských dětí do Česka, rozvoj příležitostí pro inovace ve vzdělávání zvyšujících připravenost k řešení budoucích krizí a výzev.

Finance z grantu nelze využít u projektů, které mohou získat podporu z veřejných dotačních programů. Hodnotící komise bude brát ohled na šíři podpory tak, aby se soustředila na školy, třídy a obce s největším počtem uprchlíků. Více informací naleznete ZDE.


Výzva Ministerstva vnitra ČR – Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Více informací naleznete ZDE.


Aktuální výzvy a podpory 17.06.2022

Dne 13.06.2022 byly vyhlášeny výzvy Nositele (ITI) Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027
Výzva č. 1 Mateřské školy
Výzva č. 2 Základní školy
Výzva č. 3 Zájmové a neformální vzdělávání.

Další výzvy naleznete na stránce ITI Ostravské aglomerace.


Aktuální výzvy a podpory – 03.06.2022

Oranžové hřiště – Nadace ČEZ
Stromy – Nadace ČEZ


Aktuální výzvy a podpory – 27.05.2022

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I – OP JAK
Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK
Avízo výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I – OP JAK


Aktuální výzvy a podpory + nová pravidla pro žadatele a příjemce (IROP) (22.04.2022)

Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“ pro rok 2022, MŠMT ČR
IROP – MMR ČR vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro nové období 2021 – 2027


Aktuální výzvy a podpory (14.04.2022)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.

Výzvy MŠMT – podpora adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022


Aktuální výzvy a podpory (01.04.2022)


Aktuální výzvy a podpory (25.03.2022)

Národní plán obnovy přinese školám výrazné finanční prostředky

Dne 14.02.2022 proběhl praktický webinář k Národnímu plánu obnovy – rozvoj digitální výuky, pořádaný MAS Opavsko. Záznam z webináře naleznete ZDE. Prezentace a další materiály k webináři naleznete ZDE, popř. ZDE.

Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ – 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022. Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, které rozvíjejí nebo přesahují rámec příslušného stupně vzdělávání žákaŽádost je nutno podat do 10.12.2021. Více informací naleznete ZDE.

Fondy EHP

Fondy EHP a Norska – program Zdraví

Euroregion Silesia – přeshraniční spolupráce CZ/PL


Šablony II

Printscreeny z distančních hodin tandemové výuky, spolupráce pedagogů, CLIL, nové metody ve výuce: printscreny pořizuje pedagog z hodin s žáky (není potřeba pořizovat printscreeny z příprav a reflexí). Přintscreeny jsou pro případnou kontrolu na místě.

Prinstcreeny z projektových dní ve škole/ve vyučování s distančním zapojením odborníka: printscreen pořizuje pedagog a bude z něj zřejmé, že byl distančním způsobem zapojený pouze odborník z praxe. Žáky není třeba prinstcreenem/fotografií apod. dokládat.

ŘO aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček.

Prodlužování projektů v II. vlně šablon

Řídicí orgán aktualizoval informace k prodlužování projektů v souladu se Sdělením k realizaci šablon a zároveň upozorňuje na technické řešení podávaných žádostí o změnu. Informace naleznete ZDE.

Návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dokument „Realizace šablon distanční formou“, ve kterém jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí. Více informací naleznete ZDE.

Aktualizace dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách (aktualizace je praktickým doplněním původního „taháku“, a to oborů/programů u školního asistenta a školního psychologa na základě dosud posuzovaných kvalifikací.

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!

  • Odkaz na aktualitu na stránkách OP VVV zde.

Novinky ze šablon – shrnutí za období 01-05/2020

Prodloužení projektů z důvodu uzavření škol a školských zařízení – tabulky pro výpočet možného prodloužení projektu:

Webináře projektu SRP k Jak na první ZoR a Monitorovací indikátory v šablonách (schváleny ŘO OPVVV):

Aktualizované Stanovisko MŠMT – Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon II a III v době koronaviru

Metodický dopis k projektům OP VVV a čtvrtý speciál NPI ČR pro podporu výuky na dálku

Aktualizace podmínek výzev Šablony II


Šablony III

Printscreeny z distančních hodin tandemové výuky, spolupráce pedagogů, CLIL, nové metody ve výuce: printscreny pořizuje pedagog z hodin s žáky (není potřeba pořizovat printscreeny z příprav a reflexí). Přintscreeny jsou pro případnou kontrolu na místě.

Prinstcreeny z projektových dní ve škole/ve vyučování s distančním zapojením odborníka: printscreen pořizuje pedagog a bude z něj zřejmé, že byl distančním způsobem zapojený pouze odborník z praxe. Žáky není třeba prinstcreenem/fotografií apod. dokládat.

ŘO aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček.

Návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dokument „Realizace šablon distanční formou“, ve kterém jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí. Více informací naleznete ZDE.

Aktualizace dokumentu „Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách (aktualizace je praktickým doplněním původního „taháku“, a to oborů/programů u školního asistenta a školního psychologa na základě dosud posuzovaných kvalifikací.

Na webu OP VVV byly zveřejněny dokumenty k realizaci projektů v rámci této výzvy – přílohy ke zprávám o realizaci, vč. kalkulačky indikátorůkalkulačka indikátorů ke změně aktivit, vč. příručky k provádění změn v IS KP14+. Dokumenty naleznete ZDE.

Mateřské školy mohou i nadále platit chůvy ze šablon!

  • Odkaz na aktualitu na stránkách OP VVV zde.

Inspiromat 11 projektu SRP pro přípravu a realizaci projektů

Záznam webináře 28. 5. 2020, 13.00 – Šablony III – Průvodce celou výzvou – Radka Krčková

  • odkaz na záznam ZDE

OP VVV – Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Norské fondy