Aktualizace podmínek výzev Šablony II

Řídící orgán OP VVV aktualizoval podmínky výzev II. vlny šablon. Pro všechny výzvy II. vlny šablon platí délka realizace projektu 24-30 měsíců a nejpozdější ukončení realizace projektu je prodlouženo o 6 měsíců (výzva 63/64 k 28.2.2022 a výzva 65/66 k 31.8.2022). V případě zájmu o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu uzavření škol je nutno podat žádost o změnu.

Příjemcům II. vlny šablon budou zaslány následující interní depeše.

  1. Informace, že byly aktualizovány výzvy 63/64 a 65/66.
  2. Informace o možnostech prodloužení realizace projektů.
  3. Připomenutí, že v době nouzového stavu se pozastavují lhůty.
  4. Upozornění příjemcům výzev 63/64  na stanovení začátku realizace projektu ve III. vlně šablon – projekty se mohou časově překrývat o dobu prodloužení z II. vlny šablon, aktivity samotné se překrývat nesmějí – odkaz na bod 7.1 výzvy 80/81.

Více informací naleznete na stránce https://opvvv.msmt.cz/aktuality a v interních depeších, které budou zaslány všem školám realizujícím projekty v uvedených výzvách.