Vzdělávací workshopy ve spolupráci s VŠB-TUO

V měsíci červnu proběhly dva vzdělávací workshopy pro pedagogy, které jsme organizovali ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Kurzy byly zaměřeny na prohloubení informací z oblasti robotiky a kybernetiky a na nový program k výuce matematiky. Velmi si vážíme navázané spolupráce s VŠB-TUO, díky které můžeme našim pedagogům nabízet kvalitní a vysoce odborně vedené vzdělávací programy.

Jako první se 12. června 2024 konal kurz s názvem Matematika s GeoGebrou. Jedná se o program, který jak pedagogům, tak i studentům může pomoci při výuce matematiky.  Tento volně dostupný software podporuje představivost žáků a intuitivní chápání matematiky a geometrie. Účastníci kurzu se seznámili s funkcemi výukového programu, a jak mohou aplikaci dále využívat při výuce ostatních předmětů.

Druhý workshop Robotika a kybernetika proběhl 20. června 2024. Robotika a kybernetika zabírá v našich životech stále více místa a ovlivňuje dění kolem nás. Robotizace pomáhá s rutinními, opakujícími se činnostmi. Roboty jsme vpustili do našich životů, kybernetické systémy řídí náš dům, náš pohyb, naši komunikaci, volný čas, dokonce i spánek a zdraví. Absolventi kurzu se seznámili s principy robotiky a kybernetiky, s výhodami a nevýhodami robotizace a s možnostmi jejího vývoje v budoucnu. Důležitou součástí workshopu bylo představení možných rizik a nástrah, které nám svět kybernetiky přináší.

Na podzim letošního roku připravujeme společně s VŠB-TUO další workshop, tentokrát na téma základy finanční gramotnosti. O termínu konkrétního kurzu budeme v předstihu informovat na našem facebooku a webových stránkách.