Podpora nadání

„Nadání je soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace.“ (rvp.cz)

„Vysoce nadaní jsou ti, kteří buď vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém spektru nebo v omezené oblasti, nebo ti, jejichž potenciál ještě nebyl pomocí testů ani experty rozpoznán.“
(J. Freeman)

Pracovní skupiny i realizační tým projektů místního akčního plánování v ORP Ostrava si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je z celospolečenského hlediska podpora nadání a talentu i absenci celorepublikového uchopení této problematiky. Také proto je oblast podpory nadání zařazena jako jedna z klíčových oblastí do Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, Strategického rámce priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025 a zároveň jedna z klíčových oblastí podpory v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV. Podpoře rozvoje nadání a talentu se dlouhodobě intenzivně věnuje statutární město Ostrava, které tuto oblast zařadilo do Strategie vzdělávání města Ostravy 2030, vytvořené a schválené v r. 2021 a které každoročně vynakládá na podporu nadaní a talentu desítky milionů korun.

Aktivity a podpora nadání a talentu statutárním městem Ostrava

Aktivity a podpora nadání a talentu v rámci projektu MAP IV

V rámci projektu MAP ORP Ostrava IV byla zřízena pozice “oblastní koordinátor podpory nadání pro ORP Ostrava”. Funkci oblastní koordinátorky podpory nadání vykonává Ing. Martina Čaputová. Cílem této pozice je zlepšení práce s nadanými ve školách v ORP Ostrava a rozvoj školních koordinátorů v oblasti podpory nadaných žáků.

Doporučené zdroje informací k tématu systému podpory nadaných žáků

Doporučené zdroje informací naleznete s ohledem na jejich rozsah na této samostatné stránce nebo si je můžete stáhnout v pdf dokumentu ZDE.

Internetové vzdělávací zdroje

Doporučené zdroje informací naleznete s ohledem na jejich rozsah na této samostatné stránce nebo si je můžete stáhnout v pdf dokumentu ZDE.

Webové stránky věnující se podpoře nadání a talentu

V oblasti podpory nadání funguje pod NPI ČR také Moravskoslezská síť podpory nadání.

Příklady projektů podpořených z dotačního programu TALENTMANAGEMENT města Ostravy

V Ostravě vychází také newsletter Talentovník. Vydává jej spolek Z.A.D.E.K. a tato aktivita je podpořena statutárním městem Ostrava. Newsletter, který je určen nejen pedagogům, koordinátorům nadání, ale i rodičům naleznete ZDE.