Šachy do škol

Projekt Šachy do škol v rámci projektu MAP II

má za cíl implementaci do přímé školní výuky. Na prvopočátku bychom očekávali na školách otevření a zahájení šachového kroužku. V případě zájmu u dětí by škola mohla propojit šachy do výuky jako volitelný předmět nebo jej využít v konkrétním předmětu (např. matematika). Smysl této výuky by byl v rozvíjení potenciálu u dětí a podpořit logické myšlení a udělat výuku matematiky zajímavější a poutavější. Šachy do škol by měly být dostupné všem dětem bez rozdílů. Ty šikovnější a nadanější pak mohou navštěvovat šachový oddíl a věnovat se šachům např. v rámci mimoškolní aktivity nebo se jim mohou věnovat i závodně.
Šachy jsou velmi pokroková a zajímavá hra. Rozvíjí u dětí nejen myšlení, ale pomáhají jim překonat i případné zdravotní omezení (např. poruchy učení), zpracovat různá traumata či efektivněji řešit běžné problémy v třídním kolektivu.

Z tohoto důvodu byl v rámci projektu MAP II otevřen vzdělávací kurz Výuka šachu pro pedagogy, který započal běžet od měsíce září 2018 až probíhal do června 2019. Tyto kurzy běží ve 2 blocích každý čtvrtek v měsíci v prostorách MŠ Hornická, Moravská Ostrava a to pro 10 učitelek mateřských škol. Díky praktické výuce pro učitelky se celkem 12 dětí předškolního věku učí hrát šachy.

Výuku šachů vede Mgr. Bahatka Táňa, rodačka z Běloruska, která žije 25 let v ČR a je držitelem titulu mistryně FIDE, třetího nejvyššího v šachu. Další výuka bude navazovat v měsíci v září 2019 a bude běžet celý školní rok. Výuku plánujeme až do konce projektu, tzn. do konce prosince 2021. Lektorka vede ojedinělou metodou výuku šachů v celé ČR pro děti. Závěrem tohoto kurzu plánujeme ve spolupráci s paní Mgr. Bohatkou vytvořit metodiku pro Výuku šachů pro nejmenší.

V březnu 2019 jsme realizovali Seminář pro učitele MŠ a ZŠ i veřejnost „Jak šachová hra ovlivňuje vývoj dítěte“, kde byli všichni zúčastněni seznámeni s výukou šachů a s praktickými ukázkami, rozvojem myšlení s podporou předškolního vzdělávání a s možností zapojení do školských vzdělávacích zařízení.
Pořádali jsme šachový turnaj v SVČ Korunka pro děti z MŠ, kde byl přítomen za Ostravskou univerzitu Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. a řešili se možnosti jak zapojit šachovou výuku do osnov vzdělávání pro budoucí pedagogy, jako možný volitelný nepovinný předmět.

Září 2018 až srpen 2019 bude probíhat prezentace šachů na akcích SVČ Korunka, Ostrava-Mariánské Hory – Rozloučení s létem, Akademie, příměstské tábory, prezentace zájmových útvarů, prezentace na školách a školkách v Ostravě apod.

Další záměry pro školní rok 2019-2021:

Prezentovat šachy ve školách a školkách, pokračovat v jednáních s Ostravskou univerzitou a po případné akreditaci umožnit náslechy v MŠ. Dále postupně začít zpracovávat metodiku pro výuku šachů v MŠ, prezentovat celorepublikový projekt Šachy do škol – získávání trenérské licence pro učitele MŠ a ZŠ, zajištění účasti na šachových turnajích, pořádání šachových turnajů.

Spolupráce s Českým šachovým svazem

V květnu 2019 se nám podařilo zrealizovat schůzku s paní Mgr. Souralovou, manažerkou celorepublikového projektu Šachy do škol“, kde středisko volného času Korunka zahájilo spolupráci s tímto projektem Českého šachového svazu. Bylo podepsáno memorandum o spolupráci s projektem Šachy do škol s možností přístupu na MŠ a ZŠ.

Projekt Šachy do škol pořádaný Šachovým svazem umožňuje absolvovat online šachový kurz trenérů 4. třídy zdarma pro budoucí i stávající pedagogy.
Proto také bude v září otevřeno jednání s Ostravskou univerzitou s možností zapojení studentů do projektu. Dále se plánuje řešit přímá akreditace předmětu.
MAP ORP Ostrava II podepsalo s Českým šachovým svazem memorandum o vzájemné spolupráci, kdy je našim cílem zapojení většího počtu škol v ORP Ostrava do výuky šachů.

Školení pedagogů – seznam zapojených mateřských škol:

MŠ Hrabová
MŠ Varenská
MŠ Za školou
MŠ Matrosova
MŠ Dětská
MŠ Hornická
SVČ Korunka

Zapojené školy – kde pedagog z SVČ Korunky vyučuje šachy:

MŠ Hornická
MŠ Dětská
MŠ Za školou
MŠ Dvořákova
MŠ Zámostní
MŠ Tarnavova
MŠ Lukášové
MŠ Ukrajinská

Děti mohou dále pokračovat při přestupu ve výuce na základních školách nebo na SVČ Korunka – šachový kroužek je zde 1x týdně a trvá 3 hodiny. Zpětnou vazbou pro nás je zájem těchto dětí, které prošly výuku šachů v MŠ, o pokračování v hraní na ZŠ.

Zapojené školy, kde se hrají šachy a SVČ Korunka v nich přímo nepůsobí, avšak poskytuje zapůjčení šachovnic, hodin apod. na turnaje, popř. mají školy šachovnice trvale zapůjčené spolupráce s MMO, spolufinancování z TMG a popř. MAP):

ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1
ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy
ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole
ZŠ Bulharská
ZŠ Františka Formana
ZŠ generála Zdeňka Škarvady
ZŠ Monty school
ZŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33
ZŠ Ostrava-Proskovice
ZŠ PORG Ostrava
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72
ZŠ Šenov
ZŠ Vratimov
ZŠ Zelená
ZŠ Gen. Janka

Zpracovala: Eunika Hellingerová