www – Nabídka VŠB-TUO v oblasti popularizace vědy a techniky

Popularizační tým VŠB-TUO aktualizoval nabídku programů pro základní školy.

   Novinky v nabídce pro ZŠ:
  • Energetická gramotnost – bez energie to nejde (přednáška)
  • Jak se konstruují formule a auta (přednáška)
  • Život s odpady (cyklus debat a workshopů)
  • Technický kroužek (Robotika)
   Soutěže:
  • TRŽIŠTĚ NÁPADŮ – přehlídka vynálezů žáků ZŠ v rámci programu Třída vynálezců 26.3. na VŠB-TUO
  • ZLEPŠI SI TECHNIKU – soutěž mladých popularizátorů vědy 27.4. na VŠB-TUO
  • GEOLOGICKÉ KLADÍVKO – geovědní soutěž 30.4. na VŠB-TUO
    Prázdninové aktivity:
  • Letní škola MOFO 6.-12.7. – týdenní soustředění (pro potenciální účastníky matematických a fyzikálních olympiád.

 

Kompletní nabídku programů, vč. informace o jejich obsahu, délce a pro koho jsou vhodné, najdete na stránkách www.zlepsisitechniku.cz.

close