Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

 • NEW!!! série krátkých videí pro pedagogické pracovníky začínající učit česky děti s OMJ – ZDE
 • NEW!!! Nabídka studia asistenta pedagoga pro ukrajinské občany – ZDE
 • Učebnice a materiály pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ – ZDE
 • Materiály, učebnice, metodiky od NPI ČR do úrovně 2 kurikula češtiny jako druhého jazyka/A2 SERRJ (některé volně ke stažení) + tipy na vhodnou literaturu – ZDE
 • Praktický rádce META o.p.s. (přehledné listy s informacemi o nejčastějších situacích v oblasti vzdělávání migrantů v ČR (listy jsou v angličtině, arabštině, ruštině, španělštině, vietnamštině, bulharštině, čínštině, mongolštině a rumunštině)
 • Pro ředitele ZŠ – Zařazení žáka s OMJ do ročníku – viz přiložený soubor ZDE
 • Pro MŠ – Jazyková podpora v MŠ – organizace financování – viz přiložený soubor ZDE
 • Pro výchovné poradce a učitele – Jak zapojit žáky s OMJ do výuky – viz přiložený soubor ZDE
 • Deset zásad komunikace s rodičem z odlišného kulturního prostředí od NPI ČR – více ZDE
 • Co vědět, než nastoupí do školy žák s OMJ – viz přiložený soubor ZDE
 • Spolupráce MŠ s pedagogicko-psychologickou poradnou u dětí s OMJ – viz přiložený soubor ZDE
 • Financování (nejen) jazykové podpory žáků s OMJ – viz přiložený soubor ZDE
 • Jak podpořit žáky s OMJ při distanční výuce – viz přiložený soubor ZDE
 • Desatero pro výuku žáků s OMJ na dálku – více ZDE
 • Nabídka poradenství META o.p.s. – viz přiložený soubor ZDE