Strategické dokumenty týkající se vzdělávání Moravskoslezského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (2016)

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Regionální akční plán Moravskoslezského kraje

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2016)