Aktuality z řídícího výboru a pracovních skupin projektu

Ve dnech 12.-16.09.2022 proběhlo per rollam jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava III. Zápis z tohoto korespondenčního jednání a schválené dokumenty naleznete na stránce Řídící výbor.

Se začátkem školního roku pokračují také pravidelná jednání pracovních skupin.

Zářijové jednání pracovní skupiny pro kariérové poradenství se konalo netradičně mimo Magistrát města Ostravy, a to v kampusu VŠB-Technické univerzity Ostrava, partnera našeho projektu. Mimo práce na strategickém dokumentu a sdílení aktuálních probémů, zkušeností a inspirací měli členové PS možnost získat informace o programech VŠB pro školy (například Malá technická univerzita) a mohli také shlédnout unikátní výzkumný byt-laboratoř, ve které jsou vyvíjeny, testovány a aplikovány podpůrné medicínské produkty – například systém oznamující pád člověka na podlahu, chytrou helmu pro novorozence, ovládací prvky k počítači pro kvadruplegiky a další.

Může jít o obrázek 9 lidem , stojícím lidem a indoor
Může jít o obrázek uvnitř
Není k dispozici žádný popis fotky.
Může jít o obrázek uvnitř
Může jít o obrázek 1 osobě , standing a indoor
Může jít o obrázek 3 lidem a indoor

V pořadí druhé jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP III se konalo v září v DDM Poruba, jehož zřizovatelem je statutární město Ostrava. Mimo sdílení aktuálních informací a práci na strategickém dokumentu MAP získali členové pracovní skupiny přehled o nabízených aktivitách DDM. Mgr. Kateřina Paličková Hořejší, ředitelka DDM a vedoucí pracovní skupiny uvedla nabídku DDM pro školy i jednotlivce – virtuální realita, 3D tisk, robotika, závodní simulátor, lezecké stěny, keramická dílna, programovatelná lega a další. Celkově realizuje DDM cca 100 zájmových útvarů ročně, tyto pak navštěvuje cca 1.200 klientů ročně. Mgr. Paličková Hořejší uvedla, že vybavení DDM je pořizováno zejména z projektů – z programů podpory města Ostravy a dotačních programů EU. Činnost DDM probíhá na 3 střediscích, dvou v Porubě a jednom v Plesné. Na každém středisku nabízí všechny typy zájmového vzdělávání a zaměření – sportovní, polytechnické, výtvarné, hudební a přírodovědné. DDM je zároveň talent centrum v oblasti polytechniky a robotiky v Síti podpory nadání (SIPON).

Může jít o obrázek 8 lidem a indoor
Může jít o obrázek 7 lidem , stojícím lidem a indoor
Není k dispozici žádný popis fotky.
Může jít o obrázek uvnitř
Může jít o obrázek uvnitř
Může jít o obrázek 5 lidem , stojícím lidem a indoor
Není k dispozici žádný popis fotky.
Může jít o obrázek uvnitř
Může jít o obrázek uvnitř

Mimo budovu ostravské radnice se konalo také jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Mimo obvyklou práci na strategickém dokumentu a řešení aktuálních záležitostí měli členové pracovní skupiny možnost shlédnout příklad dobré praxe – čtenářské koutky v ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 v Ostravě.

Složení pracovních skupin a zápisy z jednání naleznete na stránce Pracovní skupiny. Realizační tým MAP děkuje všem partnerům/zapojeným subjektům za poskytnutí prostor pro jednání pracovních skupin.