Avízo vyhlášení Výzvy nositele ITI

Nositel ITI pro Ostravskou metropolitní oblast – statutární město Ostrava, oznámil avízo vyhlášení Výzvy nositele ITI k předkládání záměrů na strategické projekty do programových rámců Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027.

Výzvy budou vyhlášeny v pondělí 13. 6. 2022 a najdete je na webových stránkách https://itiostravsko.cz v záložce ITI 2021+. Příjem záměrů na strategické projekty potrvá do čtvrtku 7.7. do 12:00 hod. Způsob podání PZ bude podrobně popsán ve výzvách.

Pro příjem záměrů na strategické projekty bude zřízena zvláštní e-mailová adresa, na kterou zašlete vyplněný formulář ve formátu PDF. Tento formulář musí být elektronicky podepsán jedním z kontaktů, které uvedete ve Vašem záměru. Formulář záměru na strategické projekty najdete vždy u konkrétní výzvy.

Prostřednictvím ITI má město Ostrava možnost poskytnout dotaci na projekty v oblasti vzdělávání na základních školách a zájmového vzdělávání z IROP II. Podpora bude poskytnuta předkladatelům (zřizovatelům), kteří předloží projektový záměr – zavedení VR, AR nebo MR do výuky předmětů, které spadají do klíčových kompetencí. Bližší informace naleznete od 13.6.2022 na oficiálních stránkách zřízených Statutárním městem Ostrava https://itiostravsko.cz/, v záložce ITI2021+, případně můžete kontaktovat zástupce ITI na těchto kontaktech.