Avízo výzvy č.02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Avízo výzvy Šablony pro NNO

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm