Brexit

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro vybrané výzvy, který v souvislosti s očekávaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU (tzv. Brexitem) upravuje znění kapitol týkajících se územní způsobilosti a způsobilosti výdajů.

Odkaz na původní zprávu OPVVV zde.