Informace k Šablonám MŠMT

MŠMT zveřejnilo informační materiál týkající se výzvy Šablony II a předpokládaného vyhlášení výzvy Šablony III pro MŠ a ZŠ. Materiál obsahuje mj. informace o předčasném ukončování projektů ve výzvách 63/64, dokumentaci ve II. vlně šablon, aktualizaci uživatelské příručky pro přípravu ZoR v IS KP14+ a vykazování výsledkových indikátorů vzdělávání pedagogů.

Více informací naleznete v přiloženém souboru Novinky v šablonách.