Inspirace pro školní knihovny

Školní knihovna nemusí být pouze místem, kde si žáci mohou vypůjčit knihy, ale může být také místem, kde mohou strávit příjemný čas se svými kamarády při nejrůznějších workshopech, čtenářských dílnách aj., jako je tomu v ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1.

ZŠ Ostrava – Poruba, Komenského 668 žákům připravila velmi zajímavé a inspirativní odpoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Díky zábavné interaktivní show se žáci seznámili s prací ilustrátora a tvorbou moderní dětské knihy – od počáteční inspirace až po vznik celé knihy.

Pracujete ve školní knihovně s mediální gramotností a kritickým myšlením? Využijte metodické materiály od JSNS!

Březen – měsíc čtenářů

Třináctý ročník akce Březen měsíc čtenářů provází motto Zpátky do knihoven. V rámci celého měsíce se bude v ostravských knihovnách konat nespočet akcí, od tvůrčích dílen pro děti a jejich rodiče, přednášky, výstavy, kvízy, až po besedy se známými spisovateli. Nedílnou součástí Března měsíce čtenářů (BMČ) je vyhlášení Nejlepšího čtenáře roku.