Konference “Úspěšně do života”

Dne 29. dubna 2024 Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, partner našeho projektu, uspořádala vzdělávací konferenci “Úspěšně do života”. Celkem 150 žáků základních škol, zástupců školních parlamentů, se tak zúčastnilo širokého spektra vzdělávacích workshopů a přednášek, které byly navrženy tak, aby doplnily školní osnovy o důležitá témata, jež běžně ve výuce neprobíhají. Hlavní důraz byl kladen na témata jako dezinformace, finanční gramotnost, podpora zdravého životního stylu, dovednosti v argumentaci, rozvoj sebevědomí, také praktické dovednosti v práci s grafickými programy a další důležité oblasti. Tato konference přinesla pro mladé lidi přínosný a inspirativní zážitek, který nejen rozšířil jejich obzory, ale také jim poskytl užitečné nástroje pro úspěšné zvládnutí jejich budoucích výzev.