Řídící výbor

Zápisy z jednání Řídícího výboru zde.