Memoranda

Memorandum o spolupráci – obsah memoranda

Seznam uzavřených memorand o spolupráci v rámci MAP

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
www.dolnivitkovice.cz

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
www.kmo.cz

město Klimkovice
www.mesto-klimkovice.cz

město Šenov
www.mesto-senov.cz

Moravskoslezský kraj
www.msk.cz

obec Dolní Lhota
www.dolni-lhota.cz

obec Horní Lhota
www.hornilhota.cz

obec Olbramice
www.obecolbramice.cz

obec Velká Polom
www.velkapolom.cz

obec Vřesina
www.vresina.cz

obec Zbyslavice
www.zbyslavice.cz

Ostravská univerzita
www.osu.cz

RPIC-ViP s.r.o.
rpic-vip.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
www.vsb.cz