Mládežnické parlamenty v Ostravě zažívají dynamický vývoj

Žákovské parlamenty, moderní, propracovaný a komplexní vzdělávací nástroj, který učí mladé lidi ve školách připravovat se na reálný občanský život a spoluutvářet funkční demokracii se zájmem jednotlivců o veřejné dění, zažívají v Ostravě velký rozvoj.

V městském obvodě Poruba vznikne obvodní žákovský parlament – více ZDE, žáci se mohou zapojit do přípravy strategického plánu rozvoje města Ostravy – více ZDE, město Ostrava financuje projekty žákovských parlamentů – příklad ze ZŠ Chrustova ve Slezské Ostravě – více ZDE a nově vznikne obvodní žákovský parlament také v největším ostravském obvodě – Jihu – více ZDE.

Nejsou to ale jen žákovské parlamenty ve školách a v městských obvodech, aktivní je také Parlament dětí a mládeže města Ostravy. Jeho členové se pravidelně vzdělávají a účastní různých aktivit – aktuálně se jeho členové vzdělávali ve školitelských dovednostech. PDMO se aktuálně zapojuje i do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank.

Více informací naleznete na stránkách PDMO –  Parlament dětí a mládeže města Ostravy – Mládežnická organizace s cílem snažit se hájit zájmy mládeže. (pdmmo.cz)