Národní program životního prostředí – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Informace o výzvě z Národního programu životní prostředí – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady.

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Podpořeno bude:

  • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti,
  • zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy,
  • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Oprávněnými žadateli jsou např. obce, příspěvkové organizace (mateřské a základní školy, SVČ, DDM) a neziskové organizace.

Více informací na stránkách NPŽP zde.