NEW!!! COVID NPI ČR

 Národní pedagogický institut ČR zřídil nové stránky covid.npi.cz, na kterých naleznete např. burzu inspirací, informace k distančnímu vzdělávání, předpřipravené učební materiály pro distanční výuku, informace k doučování, ale např. také informace k psychologické pomoci, pokud jste se v důsledku koronakrize ocitli v obtížné situaci.