NEW!!! Děláme radost školám

Z rozpočtu projektu jsme na podporu kariérového poradenství zakoupili stolní hry “Vzhůru do světa povolání” a pro podporu čtenářské gramotnosti jsme využili spolupráce s MAP Třinecko a nechali vytisknout čtenářské metry vytvořené pedagogy a knihovníky z Třinecka. Děkujeme kolegům z MAP Třinecko za skvělý přístup a poskytnutí know-how. Obě učební pomůcky nyní distribuujeme školám, které projevily zájem, aby je od září mohli využívat.

 Autoři deskové stolní hry Vzhůru do světa povolání  Soňa Gajdaczová a Jakub Štvrtňa získali zvláštní ocenění při udělování národních cen kariérového poradenství za rok 2020. Detail hry je možno nalézt např. ZDE.

Čtenářský metr, pomůcka pro čtenáře z mateřských a základních škol,  vznikla v rámci projektu Místní akční plán pro ORP Třinec. Čtenářský metr má podobu nástěnného metru, ale jeho stupnice určuje hlavně doporučení kvalitních dětských knih, které by měly děti přečíst. O pečlivý výběr knih se postaraly pedagogové a knihovníci z ORP Třinec. V roce 2021 vznikla také polská verze metru. Čtenářský metr si můžete stáhnout jako pdf soubor k tisku nebo jako aplikaci do chytrého mobilního telefonu ZDE. V případě zájmu o vytištěné čtenářské metry se můžete obrátit na realizační tým projektu – kontakty ZDE (o čtenářské metry se mohou hlásit školy zapojené do projektu MAP ORP Ostrava II, které tak dosud neučinily).