Financování chův ze šablon po 1. září 2020

Na základě vyhlášky č. 319/2020 Sb. je zachována možnost financování chův ze šablon – ať už v projektech druhé vlny šablon, nebo ve výzvě Šablony III. Školy mohou automaticky pokračovat ve využívání šablony chůva od 1. 9. 2020, není potřeba žádné oznámení či žádost o prodloužení realizace této šablony. V souladu s podmínkou šablony je vždy k začátku školního roku nutné mít v mateřské škole zapsány min. 2 děti, které dosáhnou tří let v druhé polovině školního roku.