NEW!!! Informace k Šablonám, DVPP, podpora vzdělávací struktury z IROP 2021-2027

Informace k Šablonám a DVPP týkající se opětovného umožnění přechodu realizace aktivit z prezenční formy na distanční, informace o online semináři MŠMT k aktuálním otázkám k výzvě Šablony III (16.11.2021, registrace do 15.11.) a Doporučení ČŠI pro efektivní distanční vzdělávání dětí v MŠ v době karantény naleznete ZDE.

Podpora vzdělávací struktury z IROP 2021-2027 – prezentaci s přehledem oblastí, které budou podporovány v rámci IROP 2021-2027 a týkají se škol a školských zařízení naleznete spolu s doplňujícími informacemi ZDE.