Metodika pro vzdělávání distančním způsobem

MŠMT vydalo metodická doporučení, které má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Doporučení jsou pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy. Obsahují shrnutí právních, organizačních a pedagogických prvků distančního způsobu vzdělávání.

Metodika obsahuje metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku, check-list k výuce na dálku a vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků.

Jednotlivé dokumenty jsou volně ke stažení ZDE.