NEW!!! Místní akční plán rozvoje vzdělávání a podpora jazykového rozvoje dětí

Řeč je hlavním prvkem ve výstavbě sociálních vztahů. Prostřednictvím řeči se formujeme jako osobnosti, učíme se a prosazujeme ve společnosti. V podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí a včasné logopedické diagnostice i intervenci mají právě mateřské školy jedinečné a nezastupitelné místo. Odborně vybavená pedagogická pracovnice je bonusem každého předškolního zařízení. V rámci podpory mateřských škol a jejich pedagogických pracovnic v oblasti jazykového rozvoje dětí nabízí projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 aktivity zaměřené na vzdělávání logopedických preventistů. Pedagogickým pracovníkům jsme nabídli cyklus deseti tříhodinových přednášek. Pokračovat ve čtení článku můžete na webu města Ostravy ZDE.