NEW!!! Není přednáška jako přednáška

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, partner našeho projektu, nabízí přednášky školám prezenčně i v ONLINE podobě. Akademičtí pracovníci a studenti univerzity připravují přednášky z různých oblastí, které jsou vhodné k doplnění výuky. Obsah je možné přizpůsobit věku i znalostem žáků, termín bývá stanoven po vzájemné domluvě. Vybraná témata je možno realizovat také ONLINE přes aplikaci Zoom nebo Teams. Žáci si tak mohou přednášku poslechnout přímo ze školních lavic nebo z domova zároveň se svými spolužáky. Celá nabídka, která aktuálně obsahuje více než 30 možností, jak v době distanční výuky obohatit žákům samostudium nebo dát pedagogům inspiraci je dostupná bezplatně na http://www.zlepsisitechniku.cz/aktuality/online-prednasky-pro-zaky/