NEW!!! Ostrava má vlastní strategii vzdělávání!

Ve středu 10. listopadu 2021 schválili ostravští zastupitelé Strategii vzdělávání města Ostravy 2030. Základními stavebními kameny strategie byly několikaleté zkušenosti a poznatky z komunikace a spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení, samotnými školami, univerzitami, odbornou veřejností, sportovními kluby, neziskovým sektorem, dalšími stakeholdery v oblasti vzdělávání, znalost a akceptace místních specifik a také výstupy projektů MAP ORP Ostrava I a II, SWOT analýzy vytvořené pracovními skupinami projektu a Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023.

Strategie vzdělávání navazující na existující národní, krajské a městské strategické dokumenty byla vytvořená zaměstnanci města s přispěním odborné pracovní skupiny složené ze zástupců veřejných vysokých škol, neziskových organizací a příspěvkových organizací města, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání působících v Ostravě.

Více informací a strategii ke stažení naleznete ZDE.