NEW!!! Realizovali jsme knihovnické kurzy pro pracovníky školních knihoven

V září letošního roku jsme ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, partnerem našeho projektu, realizovali Knihovnické kurzy pro pracovníky školních knihoven, kterých se účastnilo 19 pedagogů ze škol v ORP Ostrava. Obsahem kurzu byly organizace školní knihovny, legislativní základy, knihovní fond, bibliografické, rešeršní výpůjční a informační služby, metodická pomoc školním knihovnám, praxe školních informačních center a další užitečné informace.