Uskutečnili jsme seminář Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zařízeních

V rámci podpory rovných příležitostí ve vzdělávání jsme v pondělí 26. října 2020 realizovali webinář “Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zařízeních”, jehož lektorem byl pan Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci. Účastníkům byly poskytnuty informace o problematice šikany, jejích formách, vývojových stádiích, typologii agresora i obětí, ale také informace o kyberšikaně, jejich formách, typologii kyberagresorů, stalkingu i úloze školy při řešení kyberšikany.

Pro velký zájem budou semináře pana Veličky na začátku příštího roku opakovány, proto sledujte kalendář na našem webu, kde se na semináře můžete přihlásit. Výhodu okamžité informace o konání webináře mají registrovaní odběratelé našeho newsletteru.