NEW!!! Workshopy k výuce šachu v podmínkách ZŠ a SVČ

Rádi bychom uspořádali sérii workshopů, zaměřující se na výuku šachu, které budou ZDARMA a budou určeny pro pedagogické pracovníky ZŠ a SVČ. Aby bylo možno pokrýt výuku šachu v prvním školním roce, kurz se bude skládat ze tří výukových bloků a samostudia (tedy 3x 3 hodiny prezenční forma + 3 hodiny samostudia). Lekce by se odehrávaly jednou týdne v SVČ Korunka v Ostravě Mariánských Horách. Termín konání bude upřesněn (plánujeme v rozmezí prosinec – leden).

Zájemci nemusí znát pravidla šachu – hlavním cílem je naučit učitele pravidla šachové hry, aby jej následně mohli využít ve výuce. Kurz také cílí na rozšíření znalostí a poskytnutí návodu, jak začít s výukou šachu ve Vaší ZŠ.

Svůj zájem, prosím, vyjádřete formou vyplnění elektronického dotazníku, který naleznete ZDE.


Dotazník můžete rozeslat také všem známým pedagogům ze škol z ORP Ostrava, děkujeme.

Dotazník naleznete ZDE