Ocenění Moravskoslezské vědecké knihovny a pozvánka na seminář (nejen) pro školní knihovníky

Může jít o obrázek 10 lidem a stojícím lidem

Realizační tým MAP gratuluje Moravskoslezské vědecké knihovně, partnerovi našeho projektu, k získání ceny BIBLIOTHECA INSPIRANS 2022 za přinášení příkladů dobré a inspirativní praxe v oblasti mediálního vzdělávání.

Zajímáte se o oblast mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti a rádi byste mediálně vzdělávali své žáky? Nabídku MSVK naleznete ZDE.

Může jít o obrázek 4 lidem , stojícím lidem a indoor
Může jít o obrázek 4 lidem a stojícím lidem
Zdroj fotografií: Facebook Sdružení knihoven ČR
Může jít o obrázek 4 lidem , stojícím lidem a indoor

Pozvánka na seminář pro školní knihovníky

Národní knihovna ČR zve na seminář “Inspirace ze Švédska: školní knihovny” se Zuzanou Helinsky, který se uskuteční dne 12. října v 10.00 hodin v zasedacím sále č. 136 v Klementinu. Seminář probíhá ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského. Zuzana Helinsky je odborná knihovnice s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Během posledních třiceti let pracovala v různých zaměstnáních poskytujících mezinárodní knihovnické služby. Pravidelně vystupuje na konferencích a přednáškách pro studenty a pracovníky knihoven.

V ČR zatím neexistuje ucelený koncept vzdělávání pro zaměstnance škol, kteří vedou školní knihovny. Jak funguje vzdělávání těchto zaměstnanců ve Švédsku? V čem se můžeme inspirovat? Jaké jsou jejich klíčové kompetence? Vyplatí se vzdělávat pedagogy v knihovnické práci? Trend zapojování činnosti školních knihoven do pedagogické činnosti školy úzce souvisí se změnou kurikula a zavedením rámcových vzdělávacích plánů škol. Pověřenou osobou ve školní knihovně může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj. Seminář je podpořen z programu Erasmus+. Zájemci se mohou registrovat na e-mailu: roman.giebisch@nkp.cz nebo ZDE.