PF 2021

Přejeme všem dětem, žákům, pedagogům, ředitelům, zřizovatelům, nepedagogickým pracovníkům škol i rodičům krásné, klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 zejména pevné zdraví a mnoho osobních, pracovních i školních úspěchů.

Váš realizační tým MAP ORP Ostrava II.