Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2021/2022

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava mohou žádat o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022. Více informací naleznete ZDE.