Průběžná konference Místního akčního plánu ORP Ostrava II

Místo konání akce: Hotel PROSPER, Čeladná

Program 1. den – Čtvrtek 22.10.2020

 • 12:00 – 13:00 Registrace účastníků (zajištění ubytování)
 • 13:00 – 13:20 Úvodní slovo
    • Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. (náměstkyně primátora)
    • Ing. Sylva Sládečková (vedoucí odb. ŠaS)
 • 13:20 – 14:00 Aktuální informace o projektu MAP ORP Ostrava II
    • Ing. Sylva Sládečková (vedoucí odboru ŠaS)
    • Mgr. Iva Májková (hlavní manažer projektu)
 • 14:00 – 14:20 Externí zdroje financování pro školy a školská zařízení (ITI, IROP a jiné)
    • Mgr. Dagmar Vdolečková (specialista strategického plánování)
    • Mgr. Jarmila Kojdecká (projektový manažer odboru ŠaS)
 • 14:20 – 14:45 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v MSK (KAP) a Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II – OKAP II
    • Ing. Andrea Nytrová
    • Ing. Kristýna Žižková
 • 14:45 – 15:15 Přestávka
 • 15:15 – 16:00 Česká školní inspekce – vyhodnocení žáků v období distanční výuky
    • PhDr. Hana Slaná (ředitelka inspektorátu) 
 • 16:00 – 16:45 Jak nám digitální technologie pomáhají individualizovat výuku
    • Mgr. Karel Moric (ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice)
 • 16:45 – 17:05 Tieto Evry – nabídka kurzů – aplikace pro online výuku, představení  výukového programu pro školy k rozvoji kritického myšlení
    • Michal Křemen (člen PS matematická gramotnost)
 • 17:05 – 17:30 Diskuze
 • 17:30 – 18:30 Večeře

Program 2. den – Pátek 23.10.2020

 • 07:30 – 09:00 Snídaně
 • 09:00 – 11:30 Workshopy pracovních skupin a Řídícího výboru (na dvě aktuální vybraná témata)
    • Ing. Michal Chalupa
    • Mgr. Iva Chadzipanajotidisová
    • Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
    • Mgr. Rostislav Galia
    • Mgr. Kateřina Hořejší
    • PaedDr. Ivona Klímová, MBA
 • 12:00 Zakončení konference

 

Oficiální leták konference zde.