Setkání s rodiči nadaných žáků

Práce s nadanými dětmi/žáky je téma, které mu se v projektu aktivně věnujeme. Svou pozornost a podporu nezaměřujeme pouze na školy a tamní koordinátory nadání, ale také k rodičům, a to formou pravidelných setkání.

První z cyklu setkání pro rodiče, kteří mají nadané děti a spolu s tím spoustu otázek a nevědí, kde by se zeptali, se konalo dne 25. dubna 2024 v odpoledních hodinách v prostorách Magistrátu města Ostravy.

Spolu s oblastní koordinátorkou podpory nadání paní Ing. Martinou Čaputovou zde rodiče debatovali nad tématy jako přecitlivělost, neurodiverzita, everexcibilita, zvídavost a motivace, specifické zájmy, odlišné chápání sociálních vztahů, přijetí, sebepřijetí apod. u nadaných dětí.

Jsme velmi rádi, že rodiče o toto setkání projevili zájem a můžeme tak pro ně vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém mohou sdílet své zkušenosti, otázky a získávat nové a užitečné informace nejen od oblastní koordinátorky podpory nadání, ale především od sebe navzájem.

Další z plánovaných setkání se uskuteční na podzim tohoto roku. Velmi rádi zde uvítáme další z rodičů, kteří budou mít potřebu a chuť dozvědět se něco nového a sdílet své zkušenosti s ostatními. O dalším termínu budeme informovat prostřednictvím katalogu vzdělávacích aktivit, facebooku i kalendáře na našem webu, tak nás nezapomeňte sledovat.