Školní rok 2023/2024 začíná

Období letních prázdnin skončilo a začíná další školní rok. Věříme, že si všichni aktéři působící ve vzdělávání odpočinuli a do nového školního roku opět vchází s nadšením, elánem a velkým množstvím nápadů, jak udělat výuku ještě lepší a atraktivnější.

Realizační tým MAP aktuálně připravuje žádost o dotaci na další z řady projektů místního akčního plánování v území ORP Ostrava, abychom i nadále mohli být vaším partnerem a subjektem, kam se budete rádi obracet v případě potřeby.

Do nového školního roku bychom vám všem – rodičům, dětem, žákům, pedagogům, nepedagogickým pracovníkům, ředitelům a všem dalším, kteří se podílíte na vzdělávání dětí a žáků – chtěli popřát hodně dobré nálady, sil, pevné nervy a sílu k překonávání všech nástrah a překážek, které vás čekají.

Realizační tým MAP ORP Ostrava III