Strategické dokumenty týkající se vzdělávání města Ostravy

NEW!!! Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání, statutární město Ostrava, pro období 2019-2022

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022

Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021

Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Ostrava – Talents in Focus!!! Akční plán pro lákání talentovaných lidí do Ostravy

Strategie území správního obvodu ORP Ostrava v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, podpory zaměstnanosti a podnikání a životního prostředí – kvality ovzduší (2015 až 2024)