Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu

Datum/Čas
Datum - 19. 02. 2020
Čas - 9:00 - 14:00

Místo události
Nová radnice Ostrava

Počet volných míst
8

Místo:             budova Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, č.dv. 406, 4. patro

 Datum:          19. 2. 2020

 Čas:                9:00 – 14:00 hod.     

 Program semináře:

Seminář nabídne účastníkům ukotvení pozice asistenta pedagoga z pohledu aktuální legislativy. Rozdíl mezi asistentem pedagoga na běžné škole – škole podle § 16, poskytování podpůrného opatření formou asistenta pedagoga. Rozlišení pojmů asistent pedagoga, školní asistent a osobní asistent. Vymezení pracovní náplně a správné nastavení kompetencí. Představení funkčního systému metodického vedení asistentů pedagoga.

Lektorka semináře: Mgr. Petra Poláčková, zástupkyně ředitele Základní školy speciální,         Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 41/98. V rámci DVPP se zabývá vzděláváním pedagogů v oblasti práce s žáky s mentálním postižením, spolupráce asistenta pedagoga a učitele, využití iPadů u žáků se SVP, využití robotických pomůcek ve výuce a volnočasových aktivitách u žáků s mentálním postižením.

 Seminář je určen pro ředitele ZŠ a MŠ, pedagogy základních a mateřských škol, asistenty pedagoga

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.