Knihovnický kurz pro pracovníky školních knihoven

Datum/Čas
Datum - 14. 09. 2021
Čas - 8:00 - 14:30

Místo události
Moravskoslezská vědecká knihovna

Počet volných míst
5

Knihovnický kurz je určen primárně pro ty zájemce, kteří svůj zájem vyjádřili již dříve prostřednictvím zaslané nabídky k danému tématu v rámci našeho projektu MAP ORP Ostrava II.

 Kdy:   1. termín: 14. a 21. září 2021 od 8:00-14:30 hod.

Kurz je rozdělen do 2 vyučovacích dnů.

 Kde:   Moravskoslezská vědecká knihovna, Regionální výukové centrum (počítačová učebna),    Prokešovo nám. 1802/9, Moravská Ostrava a Přívoz

Rádi bychom poskytli učitelům, pověřeným vedením školní knihovny, souhrnné a stručné informace, znalosti a dovednosti a zajistit tak nezbytné změny v práci školních knihoven vedoucí ke zkvalitnění a rozšíření jejich knihovnických a informačních služeb, zajištění informační podpory vyučovacího programu školy. Bez funkční, dobře knihovnicky vedené, materiálně a technicky vybavené knihovny, nelze zajišťovat informační požadavky výuky a vybudovat ve škole dobře pracující studijní a informační centrum. Nelze plně rozvíjet práci s informacemi nezbytnou pro zajištění informační gramotnosti studentů.

Obsah kurzu:

  • Organizace školní knihovny
  • Základní legislativní dokumenty
  • Knihovní fond
  • Jmenný popis dokumentů
  • Věcný popis dokumentů
  • Bibliografické a rešeršní služby
  • Služby výpůjční a informační
  • Informační výchova ve školní knihovně
  • Metodická pomoc školním knihovnám
  • Praxe školního informačního centra, exkurze

Metody výuky: frontální výuka, přednášky, prezentace v Powerpointu, týmová diskuze, řešení možností školních knihoven v oblasti služeb a potřeb škol, příklady dobré praxe. V závěru je plánována exkurze do vybrané školní knihovny.

Absolventi kurzu obdrží Certifikát o absolvování kurzu.

Cílová skupina: Kurz je určen učitelům, kteří vedou školní knihovnu a nemají potřebné odborné znalosti.

Přednášející:   Mgr. Radka Krejčí

Mgr. Petra Ševčíková

Mgr. Dagmar Staňová

Mgr. Pavlína Szöke

Mgr. Michaela Mrázová

Lenka Klemšová

Účast na kurzu je bezplatná.

Těšíme se na setkání s Vámi

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.