on line seminář: Práce s problémovým dítětem, zvládání agrese, motivace žáka s ADHD či poruchami chování, komunikační strategie

Datum/Čas
Datum - 08. 04. 2021
Čas - 8:30 - 12:30

Místo události
seminář online

Počet volných míst
0

Datum:           8. 4. 2021

Čas:                8.30 – 12. 30 hod.     

Program semináře:

Hlavním tématem tohoto semináře je seznámit účastníky s pohledem školního speciálního pedagoga na rozsáhlou problematiku dětí s diagnostikovaným ADHD, ukázat jak významnou roli pro efektivitu práce pedagogů hraje příčina, na jejímž základě bylo ADHD dítěti diagnostikováno, vysvětlit jak významnou úlohu hraje komunikace s rodiči dětí a ostatními pedagogy, kteří žáka vyučují. Dále je cílem zdůraznit nezbytnost pevně stanovených pravidel a jejich důsledného dodržování všemi zúčastněnými, pravidelného režimu a nastínění možnosti, jak mohou děti s ADHD neohrožujícími způsoby ventilovat napětí.

Lektorka semináře: Mgr. Marie Komárová

Seminář je určen pro pracovníky školních klubů a školních družin.

Účast na semináři je pro Vás bezplatná.

Těšíme se na setkání s Vámi

Rezervace

Tato událost je již plně obsazena.