Logopedická péče v oblasti školství

Datum/Čas
Datum - 16. 04. 2020
Čas - 9:00 - 12:00

Místo události
Nová radnice Ostrava

Počet volných míst
22

AKCE ZRUŠENA !!!

Místo:             budova Nové radnice

Datum:           16. 4. 2020

 Čas:                9:00 – 12:00 hod.     

Program semináře:

Předmětem logopedického semináře je získání základních poznatků z oblasti logopedie a vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností zejména v základní škole.

Frekventanti semináře se dozví o systému logopedické péče v oblasti školství, ukotvení ve vyhláškách a školském zákoně. Budou probrány kompetence pedagogických pracovníků odpovědných za kvalifikovanou práci s žáky s narušenou komunikační schopností, jimiž jsou speciální pedagog – logoped / školního logoped a logopedický asistent.

Probereme základní druhy narušené komunikační schopnosti (dyslálie, vývojová dysfázie, mutismus…), jejich projevy a dopady na vzdělávání žáka v základní škole. Možnosti nastavení logopedické intervence, pomůcky v logopedické praxi.

Ukážeme si nastavení systému péče o žáky s narušenou komunikační schopností v Základní škole logopedické s.r.o. Ostrava-Hrabová.

 

Lektorka semináře: Mgr. Martina Paličková je učitelkou ZŠ logopedické v Ostravě-Hrabové, která se odborně věnuje logopedické diagnostice, sestavování plánů logopedické péče a rovněž odborné nápravě řečových vad (individuální i skupinovou formou). Na Ostravské univerzitě v Ostravě vystudovala speciální pedagogiku pro učitele MŠ a výchovné pracovníky v oblasti logopedie a psychopedie. Pokračovala studiem magisterského programu na Masarykově univerzitě v Brně v oborech speciální pedagogiky logopedie, surdopedie. Vzdělávání v oblasti logopedie završila absolvováním tříletého vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství, které se konalo pod záštitou Asociace logopedů ve školství V současné době spolupracuje s Pedagogickou fakultou OU na projektu Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském kraji jako lektor – metodik.

 

Seminář je určen pro ředitele ZŠ a MŠ, pedagogické pracovníky starající se o žáky s narušenou komunikační schopností.

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.