On line seminář zaměřený na nerovnosti ve vzdělávání dětí a dospívajících

Datum/Čas
Datum - 20. 04. 2021
Čas - 8:45 - 15:00

Místo události
seminář online

Počet volných míst
2

Kdy:       20.4.2021 od 8:45-15:00 hod.

Organizace semináře:

08.45 – 08.55              Registrace do on line prostředí.

09.00 – 10.15              Úvod do problematiky neurovývojových poruch. Dítě s organickým poškozením  centrálního nervového systému.

10.15 – 10.30               Přestávka

10.30 – 11.45               Teorie exekutivních funkcí ve školní praxi.

11.45 – 12.45               Obědová přestávka, čas na regeneraci a plnění velmi krátkého domácího úkolu.

12.45 – 14.00              Teorie mysli a teorie centrální koherence ve školní praxi.

14.00 – 14.10              Přestávka

14.10 – 15.00               Vývojové potřeby pro bezpečí a podporu ve škole dětí s ohledem na organické poškození centrálního nervového systému.

Cílem semináře je poukázat  srozumitelnou a praktickou formou na nerovnosti ve vzdělávání dětí a dospívajících s ohledem  na základní koncepce neurovývojových poruch/vad. V dotčeném semináři se jedná o děti a mládež s vadami řeči, syndromem ADHD/ADD, mentálním postižením, autistickým spektrem, poruchami motoriky a poruchami učení.  Rovněž budeme hovořit o dětech a dospívajících s traumatem, psychickou deprivací a ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Lektor: Mgr. Přemysl Mikoláš – vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU Brno, je certifikovaný terapeut v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku České lékařské komory v Transformační systemické psychoterapie dle Virginie Satirové a Dětské a adolescenti vztahové psychoterapie. Od roku 2007 dosud pracuje v Dětském domově se školou v Těrlicku. Od roku 2010 podporuje rodiče a děti ve spolku ADAM– autistické děti a my.

Cílová skupina: Členové řídícího výboru projektu, členové pracovních skupin, zřizovatelé a ředitelé škol, ostatní pedagogičtí pracovníci.

Těšíme se na setkání s Vámi

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.