Online seminář: Psychohygiena

Datum/Čas
Datum - 16. 12. 2020
Čas - 13:00 - 16:00

Místo události
seminář online

Počet volných míst
0

Místo:            realizace semináře formou online

Datum:           16.12.2020

Čas:                13:00 – 16:00 hod.

Obsah semináře:

V semináři budou účastníci seznámeni s působením rizikových faktorů na zdraví, se zaměřením na stresové faktory dnešní uspěchané doby. Povíme si o působení stresu a dalších podobných faktorů na fyzické a psychické zdraví člověka. Jedním z témat bude i možnost ovlivnění zdravotního stavu pomocí zdravého životního stylu. Budou uvedeny pozitivní účinky zdravé stravy a pohybové aktivity na psychické i fyzické zdraví člověka. Bude objasněn pojem psychohygieny, její cíle a možnosti práce v této oblasti. Účastníci semináře budou seznámeni s problematikou psychosomatických onemocnění. V rámci semináře si povíme o možnostech zmírnění účinků nadměrné zátěže, budou zmíněny základní relaxační techniky a práce s negativními pocity.

Lektorka semináře: Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D. – Odborný asistent (Ústav zdravotnického managementu), věd. prac. ob. medicíny a farmacie (Centrum vědy a výzkumu), kompletní VŠ vzdělání v oblasti Ochrany veřejného zdraví, Epidemiologie a preventivní medicíny

Seminář je určen pro zřizovatele, ředitele ZŠ a MŠ, ostatní pedagogické pracovníky.

Rezervace

Tato událost je již plně obsazena.