Online webinář: Jak pomoci dítěti k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání

Datum/Čas
Datum - 21. 09. 2021
Čas - 16:00 - 18:00

Místo události
Webinář - online

Počet volných míst
23

Místo:             online (MS Teams)

Datum:           21. 9. 2021

Čas:                16:00 – 18:00 hod.   

Program webináře:

Cílem vzdělávací akce je odborná diskuse k tématu kvality inkluzivního vzdělávání škol v ORP Ostrava z pohledu přechodu dětí mezi jednotlivými stupni vzdělávání, přechod z MŠ do ZŠ. Součástí aktivity bude předávání dobré praxe a poskytnutí návodů, jak dětem ulehčit přechod z předškolního do základního vzdělávání a jak vytvořit ve svém domově prostředí, kde bude dítě postupně „dozrávat“ až ke vstupu do základní školy.

Webinář poskytne zázemí pro předání příkladu dobré praxe rodičům dětí, bude sloužit jako inspirace k rozšíření aktivit od těch obyčejných, každodenních až po ty rozvíjející zdravé sebevědomí a sebekritiku.

Účastníkům také poskytne zázemí pro vyjádření a diskusi rodičů o záležitostech jejich dětí – zkušenosti, potřeby a očekávání při přechodu dětí mezi jednotlivými stupni vzdělávání a jejich kvalitní inkluzi.

Zabrousíme do oblastí jako jsou:

  • orientace ve svém okolí i širším světě,
  • příjímání a dodržování nastavených pravidel,
  • přijímání zodpovědnosti za sebe sama, za své chování a jednání,
  • učení se chybovat a hledat řešení,
  • zdravé sebevědomí i sebekritika.

Samozřejmě budou představeny i aktivity vedoucí k rozvíjení jednotlivých gramotností (např. čtenářské, matematické, přírodní, digitální apod.).

Webinář je vhodný pro rodiče a zákonné zástupce dětí předškolního věku, pedagogické a nepedagogické pracovníky, zájemce z široké veřejnosti.

 Lektorka: Mgr. Stanislava Korcová – působí jako ředitelka na Mateřské škole Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Varenská.

Účast na online webináři je pro Vás bezplatná a hrazena z projektu MAP ORP Ostrava II.  

 

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.