Online webinář: Jak pomoci dítěti k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání

Datum/Čas
Datum - 21. 09. 2021
Čas - 16:00 - 18:00

Místo události
Webinář - online

Počet volných míst
23

Místo:             online (MS Teams)

Datum:           21. 9. 2021

Čas:                16:00 – 18:00 hod.   

Program:

Webinář představí rodičům, případně i prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům, dětí předškolního věku, jak jim mohou pomoci k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání. Budou představeny aktivity z každodenního reálného života, při kterých bude dítě ve společnosti svých blízkých postupně, v rámci svých individuálních schopností a možností „dozrávat“ až ke vstupu do základní školy.

Zabrousíme do oblastí jako jsou:

  • orientace ve svém okolí i širším světě,
  • příjímání a dodržování nastavených pravidel,
  • přijímání zodpovědnosti za sebe sama, za své chování a jednání,
  • učení se chybovat a hledat řešení,
  • zdravé sebevědomí i sebekritika.

Samozřejmě budou představeny i aktivity vedoucí k rozvíjení jednotlivých gramotností (např. čtenářské, matematické, přírodní, digitální apod.).

Webinář je vhodný pro rodiče dětí celého předškolního období, tedy již od tří let.

 Lektorka: Mgr. Stanislava Korcová – působí jako ředitelka na Mateřské škole Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Varenská.

Účast na online webináři je pro Vás bezplatná a hrazena z projektu MAP ORP Ostrava II.  

 

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.