Pozvánka na seminář: Problematika vzdělávání nadaného žáka

Datum/Čas
Datum - 08. 09. 2021
Čas - 9:00 - 12:00

Místo události
Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.

Počet volných míst
5

Místo:             Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Datum:           8. 9. 2021

Čas:                9:00 – 12:00 hod.     

Program webináře:

Cílem vzdělávací aktivity je získání celistvějšího pohledu na problematiku vzdělávání nadaného žáka a sdílené porozumění danému tématu členy řídícího výboru. Seznámení se s nerovnostmi ve vzdělávání, tvorbou podpůrného prostředí, metodami, poukázání na důležitost řešené problematiky. Vysvětlení základních skutečností: co práce s nadaným žákem obnáší, jaké jsou možnosti metod a forem výuky tak, aby výuka byla efektivní a příjemná pro všechny zúčastněné. Předání příkladů dobré praxe projektové výuky jako účinného nástroje, metody i formy, konkrétní předvedení individualizace výuky dle preferenčního zájmu dítěte. Seznámení s možnostmi, jak řešit emocionální potíže, kde získat pomoc a podporu. Nahlédneme na roli učitele, která významně ovlivňuje úspěšnou práci nejen s nadanými žáky.

Lektorka zabrousí také do témat:

Přístup k nadanému žáku (výzva, problém)

  • Co mám může dát, v čem je náročný?
  • Rodič jako významný spojenec.
  • Jak se nevyčerpat a mít z práce radost?
  • Podpora nadaného žáka, ale i jeho učitele.

Emocionální potíže nadaného žáka

  • Jak potíže rozpoznat (nebezpečné jsou ty, které nejsou vidět).
  • Možnosti práce s těmito obtížemi.
  • Kdo může pomoci?

Metody a formy výuky vhodné pro nadané žáky 

  • Individualizovaná výuka
  • Projektová výuka
  • Učitel jako mentor

Letorka: Mgr. Monika Delinčáková  

Cílová skupina: Členové řídícího výboru projektu, členové pracovních skupin, zřizovatelé a ředitelé škol, ostatní pedagogičtí pracovníci.

Účast na semináři je pro Vás bezplatná a hrazena z projektu MAP ORP Ostrava II.  

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.