ROZVOJ ČÍSELNÝCH PŘEDSTAV HEJNÉHO METODOU

Datum/Čas
Datum - 13. 10. 2021
Čas - 9:00 - 12:30

Místo události
Magistrát města Ostravy

Počet volných míst
2

Místo:                         Magistrát města Ostravy, Výstavní síň

Datum:                        13.10.2021

Čas:                             9:00 – 12:30 hod.

Dobrý start do školní matematiky i praktického života může podpořit učitel mateřské školy, který je obeznámen s podmínkami a možnostmi rozvoje matematického poznávání dětí od jejich narození až po vstup na základní školu a rozumí návaznosti mezi předškolní a školní matematikou. Současným trendem matematického poznávání je konstruktivistický přístup, v němž je dítě aktérem a objevitelem. Toto respektuje Hejného metoda – je specifická tím, že nabízí pro rozvoj matematických představ mnoho didaktických prostředí, která jsou dětem blízká z mimoškolní zkušenosti.

Program semináře:

V této části se seznámíme s klíčovými didaktickými prostředími předškolního vzdělávání pro rozvoj číselných představ:

  • krokování a Schody (chození a počítání v souladu zrakového, sluchového a pohybového vnímání, číselná řada, sčítání a odčítání, číslo jako kvantita),
  • autobus (jízda autobusem, nástup a výstup cestujících, evidence údajů tabulkou, příprava na trojčlenku, číslo jako kvantita),
  • vláčky (spojování vagónků do vláčků podle zadaných podmínek, příprava na rovnice, číslo jako veličina).

Seminář bude probíhat formou praktických dílen, kdy účastníci budou aktéry všech aktivit, které později mohou realizovat s dětmi. Budou používat pomůcky a prožívat situace, které s prostředím souvisí. Ukážeme, jaký matematický obsah je v konkrétním prostředí budován a jak se prostředí i obsah bude dále rozvíjet v počátečních ročnících základní školy. Dáme doporučení pro možnosti práce v domácím prostředí. V diskuzi se budeme věnovat otázkám účastníků.

Lektorka semináře: Mgr. Renáta Zemanová, Ph.D. – je certifikovanou lektorkou Hejného metody a od roku 1999 připravuje studenty Předškolní pedagogiky, Speciální pedagogiky a 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Seminář je určen pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ.

Účast na semináři je bezplatná.

Těšíme se na setkání s Vámi

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.