Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I a II – tak se jmenuje bezplatná vzdělávací aktivita pro ředitele a pedagogy všech typů škol a školských zařízení, psychology, preventisty a výchovné poradce, pořádaná 29. a 30. srpna 2023 Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Současně je vzdělávání určeno všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své profesi setkávají s rizikovou mládeží.

Lektorkou této akce je Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, pedagogická a akademická pracovnice Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, bezpečnostní konzultantka, členka České kriminologické společnosti, Radicalization Awareness Network, European Expert Network on Terrorism Issue. Klade za cíl zvýšit povědomí pracovníků bezpečnostních sborů a dalších relevantních organizací o problematice terorismu, radikalizace a kriminalitě gangů a tím přispět k efektivnějšímu boji se zločinem a souvisejícími sociálně patologickými jevy.

Program a přihlašovací formulář naleznete na stránkách Moravskoslezské vědecké knihovny ZDE.