Ve spolupráci se spolkem Theatr Ludem přinášíme do škol vzdělávací program „Dramadílny“

Zajímají vás moderní didaktické formy vzdělávání? Řadíte je do své výuky a hledáte další možnosti jejího obohacení? Pak neodcházejte a přečtěte si naši nabídku.

Ve spolupráci se spolkem Theatr Ludem přinášíme do škol vzdělávací program „Dramadílny“ a přinést ho můžeme i k vám. V rámci tohoto programu lektoři pracují s metodami dramatické výchovy, kdy formou her a různých cvičení žáky seznamují s literaturou, uměním, významnými osobnostmi dějin aj.  Žáci si tak osvojují veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s nově nabytými informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor. “Dramadílny” podporují a rozvíjí u žáků aktivní přístup k získaným informacím, tvořivost, fantazii, spolupráci v kolektivu, vzájemné respektování se, sociální cítění i vyjádření názoru.

Aktuálně nabízíme např. tyto dílny a rozhodně nekončíme:

Po stopách srnců pro 8. a 9. třídu
Báječně prožitý den pro 1. a 2. třídu
Moře odpadků velryby Petlíny  pro 1. a 2. třídu
Terapie loutkou – pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zaujala vás naše nabídka, ale ptáte se: „Kdo je Theatr Ludem“?

Theatr ludem je spolek, který byl založen v srpnu roku 2005. Zakladatelé tohoto spolku spolupracují již od roku 2004. Náplní spolku je obohacování kulturního života na Moravě a v Čechách, vytváření českých i mezinárodních divadelních projektů, tvorba pohybových, loutkových, experimentálních inscenací, pravidelná realizace arteterapeutických dílen s názvem terapie loutkou, umělecko-vzdělávacích dílen pro děti a mládež, pořádání tematicky zaměřených festivalů, performingů, spolupořádání festivalů, spolupráce s divadly. Se svými inscenacemi a tvořivými dílnami se prezentoval THeatr ludem na mnoha divadelních a jiných festivalech u nás i v zahraničí.

Pokud jste došli až na konec našeho příspěvku a máte o aktivitu zájem, pak vám zbývá poslední krok, registrace vybrané třídy.  Registrace probíhá v rámci katalogu vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol ZDE.

Těšíme se na společné setkání 😊

RT MAP